ZICHZELF zijn in wondere gedaanten

VOORWOORD

Het voor u liggende boekje is mij in manuscriptvorm - in een slecht leesbaar handschrift - overhandigd door de man die zich ‘Adam’ noemde (en wie weet heet hij ook wel zo) en die als de schrijver ervan mag worden beschouwd. Ik ben weken bezig geweest de tekst te ontcijferen, waarna ik hem met behulp van een tekstverwerker op diskette overbracht.

Adam vroeg me publicatie ervan te bevorderen, zoals hij dat deftig uitdrukte. Waarom hij mij uitkoos om het manuscript van de vergankelijkheid te redden is me niet helemaal duidelijk. Misschien kende hij niet veel mensen of vertrouwde hij de meesten onvoldoende. Misschien was hij niet zo kieskeurig omdat hij grote haast had het land te verlaten, samen met hartsvriendin Eve.

Hoe dit ook zij, ik kende hem (en haar) nauwelijks. Ik maakte hen slechts enkele dagen mee - een heel aparte ervaring - maar erg openhartig over zichzelf waren ze niet.

Adam noemde het manuscript een verslag, maar hij was er de man niet naar daar een dor verhaal van te maken. Mijns inziens is het beter te spreken van een epos (of zoiets, ik weet daar te weinig van), handelend over de laatste weken dat hij, samen met Eve, hier nog verbleef, om uiteindelijk de wijk te nemen naar ‘de lotsbestemming waar alles rond, geurig en gepastelleerd is’. Ik heb die zin onthouden, in het manuscript kwam ik hem niet meer tegen.

De mensen waarmee hij te maken krijgt - hij zou ze ongetwijfeld ‘en-passanten’ noemen - komen niet erg uit de verf. Ikzelf kom onder de naam ‘Tom Zalm’ in het boek voor - namen zeiden Adam niets. Hij vond ze eerder lastig.

Wie de ‘Bas’ is aan wie hij het verhaal opdraagt weet ik niet. Het zou eenvoudig een andere naam voor Eve kunnen zijn.

Het manuscript droeg geen titel. Ik zou een uitgever ‘De Vlucht’ of, meer inhoudelijk, ‘Zichzelf zijn in wondere gedaanten’ willen voorstellen.

Ik wens de lezer(es) het plezier toe dat Adam, ondanks alles, gehad moet hebben bij het schrijven en ik bij het ontcijferen.

Lees met oogjes - zou Adam misschien zeggen.

Anton Vis.

 

Klik hier om de complete tekst te downloaden als pdf-bestand en/of als epub-bestand:

 

pdfZICHZELF zijn in wondere gedaanten.pdf

 

epubZICHZELF zijn in wondere gedaanten.epub