De Zesmiljardste

12/10/99

De geslachtsdrift is sterker dan de doodsdrift, want ondanks alle honger en slachtpartijen is het toch gelukt de zesmiljardste wereldburger te baren.

Gelukkig woont iedereen in een gemeente, houdt iedere gemeente dood en geboorte goed bij en geeft zij bovendien deze informatie door aan een centrale computer, waarschijnlijk ten burele van het VN-hoofdkantoor. Wie dit gelooft stelt zich geen vragen. Maar ieder ander moet zich afvragen waarom Sarajevo de eer ten beurt viel.

Toen de dreiging reëel werd van deze zesmiljardste  medebewoner, ging mijn voorspelling direct richting Oost-Timor, dit zo geteisterde halve eiland. Als goede alternatieven dacht ik aan Mexico, zelfs aan Turkije. Dit alles omdat het op voorhand duidelijk is dat de plaats van geboorte een politieke keuze zou zijn. Sarajevo, ik moet eerlijk zijn, had ik niet bedacht, maar het is natuurlijk ook een heel zielige plaats, waar het nu gelukkig veel beter gaat dank zij de inspanningen van het Westen - zij konden een pluim best gebruiken en bovendien had niemand het geloofd wanneer de zesmiljardste in Dallas, Texas was opgedoken.

Sarajevo had nog één ander voordeel, Kofi Annan was daar toevallig in de buurt - kon hij meteen even op theevisite bij de overgelukkige moeder. Ik heb altijd wel geweten dat God eigenlijk zwart was.

Uit de NRC 12/10/99

Hier is slechts enkele arcering nodig! Voor de goede lezer wel te verstaan.

De feiten over de bevolkingsgroei kunnen niet vaak genoeg herhaald worden. Sinds 1960 is de wereldbevolking verdubbeld, in twaalf jaar tijd is het aantal mensen met een miljard toegenomen, 95 procent van de jaarlijkse bevolkingsgroei (78 miljoen mensen) heeft plaats in ontwikkelingslanden. Bijna de helft van de wereldbevolking is jonger dan 25 jaar. Deze jonge mensen zullen de komende decennia hoe dan ook voor een verdere bevolkingsgroei zorgen - tot zeven miljard mensen in het laagste en tot 10,5 miljard mensen in het hoogste scenario in 2050.

WAT ZIJN DE gevolgen van de bevolkingsgroei in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Afrika? De demografische druk neemt toe op schaarse goederen zoals water, landbouwgrond en stedelijke ruimte. Maar ook op publiek gefinancierde voorzieningen zoals onderwijs, vervoer en gezondheidszorg, en op de arbeidsmarkt. Terwijl de postindustriële wereld zich in een nieuwe economische expansiefase bevindt, aangejaagd door de elektronische revolutie, blijven delen van de ontwikkelingslanden stagneren. Door de nieuwe welvaartssprong in het hoogontwikkelde deel van de wereld wordt de kloof tussen rijk en arm vanzelf groter.