de volzin

er staat een punt achter mijn volzin.
een mooie zin vol komma’s
waar de ongelukken plaatsvonden,
de misverstanden, de haperingen
en vol aanhalingstekens
waar gezegd werd wat gezegd moest worden.
ja, het is een zin vol liefde en vol haat,
vol haken en vol ogen
waarin werd pootje gehaakt en bedrogen

maar de punt blikkert
hij heeft een lange les geleerd
te vaak werd hij misleid door de schijn
het eindpunt te zijn