sociale wiskunde

een vooroordeel is een oordeel waar je voordeel van hebt.
een oordeel is een voordeel waar je deel aan hebt.
een voordeel is een deel van een vooroordeel.
zo had Pythagoras dus toch gelijk
en anders Bartjens wel.