potion-maker, sorcerer and wizard 1992

ik vloek de windrichtingen bijeen
maan ze met de zachte kracht van mijn stem
fluister ze geheimen in en bulder ze te briezen
dan gaan zij heen, een verre tocht te gaan
de noorderwind waait uit het noorden
de zuiderwind zuid,
de westerwind west,
de oosterwind oost
precies zoals ik ze had bevolen

en de kruiden droog en plet ik,
haksel en ontfutsel hun geheimen
in water en alcohol
maak papjes, windsels, theeën en tincturen
oliën voor ieder doel en ik voel
m'n krachten sterken
door de ontketende krachten...