het politiek debat

de rimram en het retteketet
tot in de vroege uurtjes
dan bevredigd en vermoeid naar bed
van het blussen van hun vuurtjes