de lach

als er zacht gesnoven wordt
besmuikt achter een hand;
als het grinniken een aanvang neemt
waarvan de ogen zwijgzaam zijn;
als een lach uitschiet
en iemand bij de keel grijpt;
als het bulderen wind maakt  -

je zou zeggen dat er iets te lachen valt