de jager van de rok

hij was virtuoos viriel en
daarmede virtueel virulent
hetgeen menige zij mij
snikkend snotterend zei