restored hope

vreugde gonsde tussen de ruïnes
vreugde en ook haat
er werd met een Amerikaans lijk gezeuld
het lijk van een soldaat
de hielen groevend
in een stoffige straat

(naar aanleiding van de inval en uittocht van Amerikaanse troepen in Somalië)