mensenjacht

de jacht is geopend
reeds zien we hem staan
het gevederde hoedje met laarzen aan
zijn loop nog wat losjes
maar de andere vol pracht
aan een riem om de schouders
op mensenjacht
 
het complex is geopend
het vloekt met het woud
de roodstenen schoorsteen van klatergoud
er is reeds geronseld
de poort op een kier
nu struinen en vangen -
de jacht geeft plezier
 
het hek is geopend
de buit komt eraan
een lange rij vrouwen en kind'ren vooraan
hier is hun nieuw leven
de band staat nog stil
dat zal snel veranderen
zo 't winststreven 't wil
 
de beurs wordt geopend
voor ieder zijn deel
geen dringen, geen duwen, men loopt in 't gareel
verzet is hier zinloos
het staat zwart bij de poort
genoeg slaven die willen
precies zoals het hoort
 
nadat de jacht werd geopend
en toen het complex
werd het woud ras veranderd in multiplex
de vrouwen en kinderen
verkocht aan de band
zij zweten en zwoegen
vervreemd van het land
 
het graf is geopend
de kist van karton
de gapende grond in de brandende zon
de winst van de één
is de ander z'n dood
het kapitaal kan gerust zijn
men doet alles voor brood