mensen )

temidden van het geweld - wat doen ze ertoe?
is er nog iets heilig buiten oorlog?
doen ze er iets toe?
mensen, hun ideeën, verlangens en wensen?
temidden van moord, ontheemding, nood
temidden van volksverhuizing en ontwrichting
temidden van moordende beeldvorming
temidden van een verslavende hoop
ooit als de vijand te kunnen wezen

ja, wat doen ze ertoe, mensen?