de vooruitgang

het lood dat rondvliegt en de botten kraakt
de ingewanden doet stulpen en de hersenen
laat herrijzen uit hun hersenpan
het bloed waarmee de straten worden geschrobd
het lemmet dat het weke vlees in parten deelt
 

het zien hiervan en de doodsplicht mee te leven
het zijn de kinderen die hier schoolgaan
en zonder keuzevakken leren
het zijn de kinderen die met gebroken ogen zien
die met angsten en achterdocht groter dan zij zelf
zoveel landen aan een nieuwe generatie helpen
waar het lood rondvliegt en 't de botten kraakt
de ingewanden doet stulpen en de hersenen
laat herrijzen uit hun hersenpan