de leugenaar

meelevend en aimabel was zijn spel
bewogen stond hij in de wereld
verontwaardigd over het leed dat hij aantrof
en hij loog door

er was geen sprake van schaamrood
hij begon niet te stotteren of te haperen
keek met een dode blik het auditorium in
en hij loog door

er waren geen protesten
hij was te machtig voor vraagtekens
men hing aan z’n verkrampte bleke lippen
en hij loog door

op z’n sterfbed bekende hij (god vrezend)
slechts verachting te hebben gekend
voor allen die hem klakkeloos aanbaden
en hij loog niet