de dief uit het nauw

we kennen de ouwe getrouwen
- tot hun ellebogen in het goud -
en we kennen de nieuwe rijken
die gaarne met hun rijkdom prijken

de diefstal heeft hen groot gemaakt
met de armen als getuigen
getuigen de armen dat dit hen raakt
dat alleen het stelen gelukkig maakt

zo ontstaat door alle rassen heen
in alle rangen, standen en lagen
een klasse die zonder blozen onverholen
alles en alleen maar heeft gestolen