verward

niet als een spin, snel en zeker in haar web
is het dat ik verward in een kluwen te lijden heb
is het dat draden van velerlei aard gesponnen
hinderen in daden zo kloek maar onbegonnen

worstelend met een getouw van losse einden
adem happend door draden om hals en zijden
gestriemd, gesneden, beschaamd, geschampt
is mijn dadendrang al in de wortel verkrampt

niet langer actief ontknopend en ontlussend
mijn wilskracht door mijn denken blussend
blijven de daden stevig in mijn zak geborgen
en heb ik nog slechts voor mijn vlucht te zorgen