nood

een hunkering?
een kleine golf?
iets dat ritselend beweegt?
een onbegonnen glimlach?
een komma die toesnelt naar een punt?
iets dat in stilte schreeuwt?

hoe verwoord je een zachte leegte?
een zich stillend gebrek?
hoe de fluistering van een gemis?
een toespeling op ontwaken?
hoe verwoord je stapjes in de dood?
een knagend kwijnen?

zeker is hier niets
zeker niet boetvaardigheid
zeker niet de armoedige omblik
of het koortsig inhaleren van toekomst
zeker niet de omhaal van woorden
zeker geen opgestroopte mouwen

maar het kwelt
als donderende stilte in kabaal
als kakelbont van kleur ontdaan
gedachten die tot letters vergaan
het kwelt temeer
daar de tijd nijpt