het leven is klein

zonder pretenties is het leven klein
niet meer dan een korte opflakkering
tussen schreeuw en verzuchting
slechts een onderbreking van de dood
te beleven in aangename berusting
in onderlinge mompeling en streling
te verduren als herhaling van zetten
misschien een kleur te geven, een naam
een ondertiteling voor het nageslacht
niet meer, want het leven is klein