Een dood vogeltje

daar waar 't bijeen komt
en waar geen denken hoort
waar vegetatief het hoesten
poepen, piesen en paren
elkaar treffen -
deze plexis solaris van 't
onderlijf -

ze liet me in de steek
als een hinderlijk dood vogeltje
dat alle aandacht vroeg
om uit de dood te herrijzen
dat ik beweende -

ja, ik streelde de vleugeltjes glad
en 't leek net of het
ene pootje even lang was
het duurde dagen en
dat maakte het verschil
tot 't pootje een krimp gaf -

't vogeltje was niet heengegaan
slechts ziek of in winterslaap