de orde

werkelijk veelzeggend
werkelijk absurd
een werkelijkheid
doorschreven en doordacht
met alles op de goede plaats
met mathematische zekerheid
voldongen
af
gedaan
en klaar

vanuit de krocht
galmend
zó eenzaam en volledig

ik