aanpassing

hoe aangepast ik ook wilde zijn
desnoods de 13de uit een dozijn
steeds bleek uit die ene ongewone maat
dat een dozijn uit twaalf bestaat