woord en vuur

de woorden die wij twistten
in een arena vol honing en gal
zetten ons via pootjehaken
met al onze benen aan de wal
alleen onze tranen haalden het niet
of van woede, van onmacht of verdriet
ze plonsden in het water, heel gedwee
en zwommen naar een tranenhemel
een of andere oceaan of zee

en bevrijd van tranen konden wij
- onvoorzien, ongedacht, onverwacht -
ons niet laten verblinden
door een dwingende overmacht
maar spanden onze tijd in teugels
in leidsels van eigen makelij
en verfoeiden wij de beugels
van vreemde arbeid en slavernij

de woorden werden lazarus of
vielen met bakken door de mand
maar wij twistten tot in donkere uren
- veel vuren horen niet te doven -
en wij twistten in de drukte van de dag
- veel vuren moesten er ook aan geloven -
en steeds weer laaiden vuren op
of deed rook hen vermoeden

maar na jaren twisten wisten we
doodop
hoe brand te verhoeden:
door te leren spelen met vuur