Divers rijp èn groen

ben ik hier wel goed 4

werkelijk veelzeggend
werkelijk absurd
een werkelijkheid
doorschreven en doordacht
met alles op de goede plaats
met mathematische zekerheid
voldongen
af
gedaan
en klaar

vanuit een krocht
galmend
zó eenzaam en volledig
ik