zij was zo een en al

niet lang geleden in een bar
ontwaarde ik aan de tap
een baltsend paartje
van hem de rug
van haar haar vol ornaatje

het meisje was een en al
hoe moet ik het u zeggen?
'aandacht' is niet het goede woord
'oor' misschien al beter?
nee, ze was vooral een en al ‑
een rol die de man behaagde

ze zei niet veel
maar moedigde aan
om door te gaan
om door te gaan
zij drukte uit
was een en al…
ja... 'uitdrukking' is het woord

te gek!; je meent het; vertel mij wat; nee maar!
dat lieg je; dàt is interessant; ja, zo gaat dat;
ik weet het niet; nee, dat is onzin; meen je dat nou?;
daar geloof ik niets van; het zou kunnen; ik weet het;
ja, dat heb je wel eens; dat kan mij niet zo veel schelen;
oh, god!; nee, daar heb ik nooit van gehoord / over nagedacht;
zo gaat het altijd; dàt is leuk; hoezo?; en toen?; ja, ja;
je zult wel gelijk hebben; gelijk had je!; c'est la vie!;
en?; dat is ongelooflijk!; nee toch?; wel heb ik jou daar;

ik pretendeer in deze geen volledigheid
ik doe slechts kond van volle ledigheid
de geplamuurde mime ratelde stemloos voort
zoals bij genuanceerde onbenulligheid hoort