ik ben dol op mensen

behalve dan op

aanvoerders, invullers, ophitsers, voorladers, omploegers, inslapers, uitvreters,overkomers, omlopers, afwijzers, overdaders, meelopers, overwinnaars,voorgangers, uitvluchters, nakijkers, nadenkers, voordelers, opscheppers,tegenliggers, aanstellers, uitpluizers, uitbrekers, afzetters, opheffers, voorzitters,overlaters, aanlengers, opnaaiers, afdwingers, uitblazers, uitmakers, inzetters, terugdeinsers, bijleggers, voorvechters, innemers, inspringers, inlopers, invallers,opwekkers, uitluiders, afraders, achterhouders, bovenliggers, afleggers, bijvoegers,onderkruipers, afwerkers, omstanders, opdringers, overvallers, aanpraters,inhakers, bijwoners, aanbrengers, bijslapers, meepikkers, nafluiters, doordouwers,nazeggers, opwerkers, achtervolgers, bijhouders, ondernemers, omwoelers,bijwerkers, inbinders, overlaters, achterblijvers, uitbaters, uitzaaiers, opvangers,onderwerpers, aflaters, aangevers, omzetters, uitpluizers, uitfluiters, omkijkers, uitvinders, meevallers, inleggers, nalopers, onderzoekers, terugeisers, inpikkers,voordringers, opladers, voorkouwers, overladers, inluizers, uitbuiters, oplichters,afwassers, afraders, inslikkers, aanhangers, ophoesters, onderbrekers, uitbrakers,overgangers, uitlopers, indringers, inmakers, doormeters, instekers, opzetters,nabootsers, ondervinders, aanvechters, doorlichters, onderliggers, voordelers,aannemers, omvallers, napraters, inhouders, voortzetters, bovendieners, ompraters,bijhouders, opvliegers, inpakkers, achterstellers, uitzuigers, aanleggers, nalevers,mee-eters, nazitters, uitbuikers, afdwalers, insluipers, teruggevers, afzuigers,voorstanders, opzieners, doorlopers, omroepers, afblazers, bijbeners, afpingelaars,uitslapers, achterliggers, tegenwerkers, afzieners, overdrijvers, overkomers,aanlopers, uitbeners, opmeters, onderhouders, opletters,opvallers, meezitters,bijzitters, aanzitters, afkickers, opzitters, uitzitters, inwijders, bovenladers, aflasters,aanmakers, inspringers, overblijvers, doorvallers, afmaaiers, voortzeggers,achterhalers, doorschouwers, uitdraaiers, tegenvallers, doordravers, overlevers,aanblazers, overhoorders, oppassers, doorzetters, bijlessers, uitlaters, uitvallers,achterklappers, ophouders, aanvullers, uitladers, uitslovers, afhangers, inhalers,navolgers, afdoeners, uitvoerders, achterklappers, omdraaiers, voorbereiders,uitwerpers, meewerkers, afmatters, uitzoekers, overschrijvers, afhouders, inkopers,uitzetters, invoegers, overstekers, onderwijzers, uitwijkers, inladers, uithouders,afwegers, aandringers, aankijkers, opkijkers, voorzeggers en opschrijvers

daar heb ik werkelijk een bloedhekel aan